Het politieke landschap

Veel mensen vinden het moeilijk een politieke partij te vinden die bij hun past. De klassieke tegenstelling links <-> rechts bestaat natuurlijk nog wel, maar de ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd hoe smal de marges zijn in de opties tussen links en rechts. We zien bijvoorbeeld nu ook weer in Griekenland dat een uitgesproken linkse regering een enorm compromis moet sluiten met de realiteit van de Europese samenwerking. Maar de wereld verandert zo snel, er moet toch veel te kiezen zijn! Er zijn dus andere thema’s, andere tegenstellingen die om een politieke keuze maken. Misschien is zo’n tegenstelling nationalistisch <-> cosmopolitisch. Er zijn veel politieke vraagstukken die naar zo’n tegenstelling zijn te vertalen. Ben je voor of tegen Europa? Wat is je houding ten opzichte van de Islam? Vind je dat we een internationale oplossing moeten vinden voor het klimaatprobleem? Op de artikelpagina werk ik een tweedimensionaal politiek landschap uit, waarin links <-> rechts en cosmopolitisch <-> nationalistisch de beide dimensies vormen. Zo’n uitwerking leert veel over de positie van de politieke partijen in Nederland, en de duidelijkheid van hun profiel voor de hedendaagse kiezer. De klassieke bestuurlijke partijen hebben een probleem… Lees verder op de pagina Artikelen

Leave a Reply