Het is echt nog onbekend wat een kleine kerncentrale kan, wat hij kost en wanneer hij beschikbaar is

Er wordt in veel Europese landen gesproken over de mogelijke inzet van kernenergie in het fossielvrije energiesysteem. De belangstelling van politici, vooral aan de rechterzijde van het politieke landschap is groot. En hoewel dat deel van het landschap zich vaak heel druk maakt over de inzet van het geld van de belastingbetaler, is dat bij kernenergie een stuk minder. Terwijl de opwekking van elektriciteit met kernenergie de enige opwekking is waar nog publiek geld bij moet. Vooral kleine modulaire kerncentrales (SMR, small modular reactor) hebben een grote aantrekkingskracht. In Nederland hebben diverse provinciale bestuurders al uitgesproken dat ze graag zo’n SMR zouden willen huisvesten in hun provincie. Er wordt ook veel voor gelobbyd, er wordt hard gewerkt aan ontwerpen, maar ze bestaan (buiten Rusland en China misschien) nog niet.

Op 20 juni jl. organiseerde de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van het Belgische parlement een hoorzitting over SMR’s, kleine modulaire kernreactoren. Uitgenodigd was een internationaal gezelschap bestaande uit Prof. Yves Bréchet, voormalig Hoog Commissaris voor Atoomenergie en lid van de Academie van Wetenschappen (Frankrijk), de heer Brent Wanner, hoofd Power Sector Unit, International Energy Agency, de heer Mycle Schneider, Project Coördinator World Nuclear Industry Status Report, de heer Navid Samandari, co-founder & CEO, Seaborg Technologies, en ondergetekende, als voormalig voorzitter van het Expertteam Energiesysteem 2050. De hoorzitting leverde een divers maar genuanceerd beeld op van de voor en tegens van kernenergie in het nieuwe fossielvrije energiesysteem. Maar over SMR’s was het beeld behoorlijk eenduidig: er wordt veel research naar gedaan, er bestaan veel PowerPoint ontwerpen, maar wat ze straks echt kunnen, wat ze straks gaan kosten en wanneer ze op de markt gaan komen, als ooit, is nog volledig onzeker. Er werd dan ook zorg uitgesproken over de discrepantie tussen deze grote onduidelijkheid en het positieve sentiment dat in sommige bestuurlijke kringen heerst omtrent de inzet van SMR’s. Alleen de heer Samandari was positiever. Zijn bedrijf ontwikkelt in Zuid-Korea een SMR concept op een schip. Mijn inbreng betrof ook vooral de ingewikkeldheid van de inpasbaarheid van zo iets onzekers in de energietransitie die voor het elektriciteitsdeel al in twaalf jaar zijn beslag moet krijgen. Mijn schriftelijke inbreng in de hoorzitting staat op de Artikelenpagina.

Voor mij was de hoorzitting ook leerzaam. Een paar dingen die me zijn bijgebleven: alle sprekers benadrukten dat je vooral kerncentrales die nog goed draaien niet moet sluiten. Een boodschap aan vooral België en Duitsland. Verder wordt er buiten China maar aan weinig kerncentrales echt gebouwd. Er is in veel landen ook niet veel kennis meer voorhanden. De afgelopen jaren is er aan zonvermogen vijftig tot honderd keer meer geïnstalleerd dan aan kernenergievermogen. Kernenergie lijkt de wedstrijd gewoon te hebben verloren. Over SMR’s worden de kostenverwachtingen steeds zorgelijker. De interesse van investeerders lijkt daarom ook alweer af te nemen. En tenslotte: de verbazing van de Belgische parlementariërs bij mijn uitleg dat de Nederlandse tenders voor wind op zee al enkele jaren zonder subsidie worden geplaatst.

One Response

 1. Geachte heer ter Haar,

  “de verbazing van de Belgische parlementariërs bij mijn uitleg dat de Nederlandse tenders voor wind op zee al enkele jaren zonder subsidie worden geplaatst.”:
  1 – Terechte verbazing van de Belgen, omdat de aansluitkosten van windparken wel degelijk gesubsidieerd zijn. (en bijzonder kostbaar!)
  2 – Bovendien, onlangs in het nieuws:
  “Stroom wordt een stuk duurder doordat de aansluitkosten van windparken dramatisch hoger zijn dan gedacht. Dat laat demissionair minister van Klimaat, Rob Jetten, weten in een brief aan de Tweede Kamer.”
  3 – Daarbij komt dat de z.g. “subsidieloze” windparken dat in werkelijkheid niet zijn, omdat de helft van deze parken onmiddellijk wordt doorverkocht aan derde partijen, bv:
  “German chemicals giant BASF has completed the purchase of 49.5 per cent of the Hollandse Kust Zuid offshore wind farm from Vattenfall, following the approval of all relevant authorities.”
  D.w.z. slechts 50% van de parken leven stroom voor Nederlandse eindgebruikers. 100% van de aansluitkosten wordt door NL betaald. Bovendien 100% milieuschade (vis/vogel-stand etc) en slechts 50% rendement voor Nederland zelf.
  4 – Tot slot: Zon en wind zijn variabel en kunnen nooit voldoende gebufferd worden (bv zomer/winter). Er zal dus altijd een min of meer constante conventionele energieopwekking nodig blijven: gas, kolen, of kernenergie. Alleen de laatste is CO2-neutraal. De fossiele industrie (SHELL, EXXON etc.) werkt kernenergie echter actief tegen, i.t.t. zon/wind, omdat zij bij de fossiele opties (gas, kolen) altijd nodig blijven. Minder dan voorheen weliswaar, maar daar zullen ze hun tarieven uiteraard gewoon op aanpassen!

  De kernenergie optie (CO2 neutraal) open houden, lijkt mij dus een zeer verstandige zaak!

  Met vriendelijke groet, Marcel Daman (kernfysicus)

Leave a Reply