Een tussenbalans van de pandemie

We zijn in een nieuwe fase van de coronapandemie beland. De exponentiële groei van de besmettingen is gestopt, de dreiging van een overbelasting van de zorg is verminderd. we hebben veel cijfers en de modellen zijn op basis van alle ervaringen aangescherpt. We weten dat er nog maar weinig mensen besmet zijn, we weten ook dat de sterftekansen door corona voor jongeren beperkt zijn, maar ook dat onze lockdown de reproductiefactor R niet ver onder de 1 heeft gebracht, zodat de exponentiële groei van de besmettingen op de loer blijft liggen. Wat kunnen we met deze kennis? Ik denk dat we van de kleine individuele risico’s gebruik moeten maken om de lockdown maatschappelijk draaglijker te maken. Micro ruimte gebruiken om maatschappelijk een macro effect te bereiken. Bijvoorbeeld met het hervatten van de voetbal eredivisie, zonder publiek. Voor de spelers niet een heel groot risico, voor de maatschappij weer iets om massaal naar uit te kijken. De R hoeft er niet door omhoog te gaan. Zo is er meer om rekening mee te houden en om te verzinnen: nuttig om een tussenbalans op te maken. Op de Artikelenpagina werk ik dit thema verder uit.

2 Responses

  1. Bernard, een van de belangrijkste afwegingen de komende (vele) maanden lijkt me toch die tussen gezondheid en economie (incl. alle individuele en sociale ellende die daarmee gepaard gaan; het gaat er nu niet om hoeveel tienden van procenten extra, maar hoeveel tientallen procenten minder, in een aantal sectoren en gezinnen).

    De ontkenning van die afruil door Sweder van Wijnbergen onlangs in NRC klopt niet. De Spaanse griep en de huidige pandemie zijn niet te vergelijken. De belangrijkste reden is dat de zwaarst getroffen leeftijdscategorie destijds mannen waren tussen de 20 en 40 jaar, hun meest productieve jaren. Nu is slechts 3% van alle corona doden onder de zestig jaar. Dus als we nu zouden kiezen voor ”economie’ zou dat nauwelijks ten koste gaan van ons arbeidspotentieel, in tegenstelling tot de situatie in 1918-19. Een ander verschil is de stand van de medische wetenschap. Aan het eind van de eerste wereldoorlog waren virussen nog niet ontdekt, nog nooit gezien. Het eerste virus werd pas gezien in 1931, met de ontwikkeling van de elektronenmicroscoop. Niemand wist hoe die epidemische ziekte te bestrijden destijds, de gekste middelen werden ingezet, zoals aspirine, hoestdrank en bidden. Alles behalve afstand nemen.

    Dus gezien de (zeer) hoge leeftijd van corana doden is er wel degelijk een afweging tussen gezondheid en economie (incl. de overbelasting van de acute zorg). Daar maak je een interessante vergelijking met andere ziektes. Als we op dit niveau doorgaan met (officieel) aantal dodelijke slachtoffers per week, dan komen we uit zo rond de 20.000 voor dit jaar (waarschijnlijk worden dat er stuk minder vanwege incubatietijd van de maatregelen). Dat wordt dan met afstand dan de derde doodsoorzaak (kanker 47.000, hart- en vaatziekten 38.000). Als dat incubatietijd-effect significant blijkt te zijn dan kan het nog nr. 4 of 5 worden (long/ademhalingsproblemen 14.000 en psychische stoornissen 13.000). Bovendien hebben we een belangrijk deel van hart- en vaatziekten (overgewicht, cholesterol, pillen) en long/ademhalingsproblemen (m.n. roken) zelf in de hand. De RIVM teller staat momenteel op 3.800 corona doden. En dan daar tegenover de gigantische kosten qua sociale ellende en geld die we nu maken met die corona maatregelen. Een ander vergelijkingsgetal is de over!!sterfte in 2018 door de seizoensgriep dat jaar van 9.5000 doden. Daar kraaide bijna geen haan naar en de economie pruttelde gewoon door. Als we die 20.000 corrigeren voor oversterfte plus incubatieeffect dan liggen de oversterfte door de griep in 2018 en die van dit jaar door Covid-19 niet ver uit elkaar. Met wel gigantische verschillen in economische en sociale ellende toen en nu (toen bijna nul) en nu zeer beperkte oversterfte onder werknemers dus beperkte economische schade als we de maatregelen versoepelen (i.t.t. de stelling van van Wijnbergen c.s.). Daarmee nog geen conclusie getrokken maar argumenten voor de afweging gezondheid versus economie en sociale ellende.

    Ik begrijp dat je aandelen Ajax hebt, want zij zouden waarschijnlijk het meest profiteren van het uitspelen van de eredivisie.

Leave a Reply