Een rechts kabinet gaat enorm teleurstellen; en wat dan?

De Nederlandse burger heeft in meerderheid “rechts” gestemd. Veel mensen verheugen zich er ook op dat er eindelijk een rechts kabinet kan komen in Nederland. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wat is rechts beleid? Als je de verkiezingsprogramma’s van de rechtse partijen PVV en VVD met elkaar vergelijkt zie je vooral hoe vaak deze elkaar tegenspreken. De PVV kijkt helemaal niet de toekomst in. Klimaatbeleid is nergens voor nodig. De vergrijzing van Nederland houdt echt niet tegen dat de AOW leeftijd terug kan naar 65. De VVD erkent wel dat we in een bijzondere tijd leven met schaarste op heel veel terreinen: menskracht, huizen, grond, grondstoffen, energie, geld, én ecologische ruimte. Er is een sterke overheid en een krachtige EU voor nodig om de urgente vraagstukken die bij deze schaarsten horen op te kunnen lossen, aldus het VVD programma. En dan een aanpak zonder “waterige compromissen”. Maar eigenlijk klinkt dat wel heel erg als voortzetting van het beleid van de afgelopen kabinetten. Hoe moeten VVD en PVV, samen met BBB en de partij die misschien ook “rechts” is, de NSC van Omtzigt, dan samen “rechts” beleid gaan maken? Mijn zorg is dat het vooral gebrek aan beleid gaat opleveren.

Gebrek aan beleid betekent dat de Nederlandse burger die rechts heeft gestemd uit teleurstelling over het gebrek aan het vermogen van de politiek om concrete maatschappelijke problemen op te lossen nog verder wordt teleurgesteld. Dat is niet zonder gevaar. De democratische rechtsstaat kan alleen maar functioneren als er voldoende vertrouwen in bestaat. Het lijkt me daarom een grote uitdaging voor de Haagse politiek om deze teleurstelling te voorkomen. Dat gaat niet met populistische rechtse propaganda. Daarvoor is een concreet, rechtvaardig en toekomstgericht uitvoeringsbeleid nodig dat zich richt op de problemen van vandaag én van de komende decennia. En een overheid die uitstraalt dat dat beleid ook echt kan en gaat worden uitgevoerd. Niet als Haags dictaat, maar vanuit samenspraak met de regio’s en met de Nederlandse burgerij. Een mooie uitdaging ook voor “links” om dat beleid te maken en er over te vertellen.

Lees vooral verder op de Artikelen pagina waarin dit thema uitvoeriger wordt beschreven.

Leave a Reply