Zomertijd/wintertijd

Er is bij de overgang van de zomertijd naar de wintertijd altijd wel weer iemand die de media weet te halen met het pleidooi om de zomertijd het hele jaar te continueren. Maar er is in januari niemand die graag wil dat het pas om half tien licht wordt…

Naar het toilet in Cambodja

Twee weken geleden was ik op werkbezoek in Cambodja, en bezocht ik een sanitatie-programma dat begeleid wordt door SNV. Er had in een van de districten een enorme gedragsverandering plaatsgevonden: in drie jaar tijd was bijna de gehele bevolking overgegaan op het gebruik van een toilet. Succesvol ontwikkelingswerk is heel vaak het begeleiden van een gedragsverandering. Daar kunnen we in eigen land weer inspiratie uit op doen voor onze eigen veranderingsprocessen. Lees uitgebreider op de Artikelenpagina!

Een Canon van bezielende verhalen

Wat we in het Nederland van vandaag missen is een collectieve ondergrond. In onze multiculturele samenleving hebben we geen gemeenschappelijke bodem meer waaruit we onze normen en waarden, perspectief voor ons leven, en onze levenswijsheid kunnen halen. Hoe komen we aan zo’n collectieve ondergrond? Ik pleit ervoor om een Canon, een bundel van verhalen te maken en die mee te geven aan alle kinderen op school. Verhalen die bezielen. Die ethische dilemma’s laten zien en beleven, maar ook laten zien wat een eenvoudig mens kan betekenen voor de samenleving. Het moet een fantastische uitdaging zijn om zo’n Canon te selecteren! Zie verder de Artikelen pagina.

Klimaatadaptatie is een dure gok

De moderne mens bestond al vóór het Holoceen, maar de soort kwam pas echt tot ontwikkeling dankzij de stabiele klimatologische omstandigheden van het Holoceen. Toen werd landbouw mogelijk, kon de mens zich ergens permanent vestigen en zijn tijd aan andere dingen besteden dan alleen de dagelijkse noden. In de vorige eeuw ging het Holoceen over in het Anthropoceen, met een evidente invloed van de mens op de geologie van de Aarde. Dat is niet zonder risico’s, want wat zou de mensheid moeten zonder de stabiliteit van het Holoceen? De temperatuurstijgingen die we nu al meemaken gaan ten koste van veel diensten die de natuur ons levert. Lees verder en zie de grafieken op de Artikelenpagina.

Het politieke landschap

Veel mensen vinden het moeilijk een politieke partij te vinden die bij hun past. De klassieke tegenstelling links <-> rechts bestaat natuurlijk nog wel, maar de ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd hoe smal de marges zijn in de opties tussen links en rechts. We zien bijvoorbeeld nu ook weer in Griekenland dat een uitgesproken linkse regering een enorm compromis moet sluiten met de realiteit van de Europese samenwerking. Maar de wereld verandert zo snel, er moet toch veel te kiezen zijn! Er zijn dus andere thema’s, andere tegenstellingen die om een politieke keuze maken. Misschien is zo’n tegenstelling nationalistisch <-> cosmopolitisch. Er zijn veel politieke vraagstukken die naar zo’n tegenstelling zijn te vertalen. Ben je voor of tegen Europa? Wat is je houding ten opzichte van de Islam? Vind je dat we een internationale oplossing moeten vinden voor het klimaatprobleem? Op de artikelpagina werk ik een tweedimensionaal politiek landschap uit, waarin links <-> rechts en cosmopolitisch <-> nationalistisch de beide dimensies vormen. Zo’n uitwerking leert veel over de positie van de politieke partijen in Nederland, en de duidelijkheid van hun profiel voor de hedendaagse kiezer. De klassieke bestuurlijke partijen hebben een probleem… Lees verder op de pagina Artikelen

Een religie kan ongelovigen niet binden

Het is logisch dat iemand die een religie aanhangt ook twijfelt over die religie. Misschien is het allemaal nep. Menselijke fantasieën. Hoe zou je nou ook het ware geloof kunnen kiezen uit de honderden religies die de aarde kent of gekend heeft? Twijfel hoort dus bij geloven. Dan is het ook logisch dat een religie ook niets probeert op te leggen aan ongelovigen of anders-gelovigen. Geen gebod, geen verbod, en al helemaal geen geweld om iets af te dwingen. Helaas zit de wereld niet zo logisch in elkaar. Religie wordt juist wel heel vaak gebruikt om vrijheid in te perken.

Lees ook het artikel hierover op de artikelenpagina.

Trots op de Europese Unie

Er wordt veel gemopperd op Europa. In het VK is zelfs een aanzienlijk deel van de bevolking erop gericht de EU te verlaten. Maar als je ziet wat er in de wereld van vandaag gebeurt, met alle instabiliteit in vele regio’s, of terugkijkt op alle gewelddadigheden in het Europa van de 20e eeuw, dan moet je toch heel blij zijn met de EU. Zie ook de Artikelenpagina.

Kansen in het robottijdperk

Als je mee wilt doen, als je zelfs voorop wil lopen in een nieuw technologisch tijdperk, gaat dat niet vanzelf.  Hoe goed is onze startpositie als Nederland eigenlijk? Intuïtief geven we onszelf goede kansen, maar niet alle feiten staven dat optimisme. Onze binnenlandse economie kwakkelt al jaren. Onze inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zijn maar heel matig. Zie de pagina Artikelen!

Start

Dit is de aarzelende start van een persoonlijke website. Het valt niet mee zelf een site te bouwen. Het lijkt zo simpel, maar de eenvoudige knoppen die je zo graag zou hebben ontbreken…