Overzicht

Berichten en bijbehorende artikelen

2024

Vier dooie mussen

We moeten de democratie niet laten wegglijden. Het koesteren van de democratie vraagt actieve inzet

Kan onze democratie nog goede bestuurders kiezen? Hoe borgt de democratie de kwaliteit van bestuur?

De Nederlandse kiezer zocht verandering, maar koos voor instabiliteit. Politieke instabiliteit maakt Nederland onbestuurbaar

Een rechts kabinet gaat enorm teleurstellen; en wat dan? Een rechts kabinet gaat enorm teleurstellen

2023

Het kabinet Rutte 1 heeft in Nederland heel veel kapot gemaakt

Voor de verkeersveiligheid: weg met de donkere winterjas!

Tegen voedselverspilling, en dus tegen 1 + 1 gratis acties op bederfelijke waar!

Hoe overbruggen we de kloof tussen beleid en uitvoering? Beleidsvorming en uitvoering kloof of samenspel

Het gebrek aan denkkracht achter de politiek. Column Wetenschap en Beleid Pakhuis De Zwijger

Het is echt nog onbekend wat een kleine kerncentrale kan, wat hij kost en wanneer hij beschikbaar is. De inpasbaarheid van een SMR

De integrale staat bestaat niet. Reflectie op De integrale staat van Paul Frissen

De media trekken de democratie uit het lood, wat te doen? De media trekken de democratie uit het lood

De voedingsbodem voor fraude is te groot. De voedingsbodem voor fraude is te groot

2022

Over de kloof tussen de bedoeling en de werkelijkheid in de sociale zekerheid. Mind the gap

De ammoniakuitstoot moet echt omlaag, en snel! checklist voor een effectief ammoniak beleid

De onbekende onbalans van de kosten en baten van de Nederlandse witwasaanpak. De koala test en de witwasaanpak

De organisatie van de rijksoverheid voldoet niet meer  De organisatie van de rijksoverheid voldoet niet meer

De mens is een heel goed ontworpen zoogdier

Laten we een nieuwe honderdprocent duurzame stad bouwen! Een nieuwe honderd procent duurzame stad

Het Nederlandse drugsbeleid is failliet  Naar een effectiever drugsbeleid

2021

Een lange-termijn pandemiebeleid? Naar een structureel pandemie beleid

Het onomkeerbare politieke besluit tot een monetaire unie. Dertig jaar geleden in Maastricht

Kunnen we ook zonder dwang de vaccinatiegraad verhogen?

Een melk- of vleeskoe is niet duurzaam

De maatschappelijke systemen kampen met veel achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud van de lange systemen

Waar is het beleid voor een duurzaam voedselsysteem? Oproep tot beleid voor een duurzaam voedselsysteem

Meer dan een half miljoen hits

De kwaliteit van het onderwijs gaat niet vanzelf omhoog. Echt sturen op kwaliteit in het onderwijs

De Nederlandse overheid heeft deze eeuw nog niets substantieels tot stand gebracht

Een Laffer curve voor het Corona beleid?

Uitstel 2e prik levert alleen maar vertraging op. vaccins voorraad en tweede prik

Fraude

2020 

Verborgen digitaal onrust stoken in het buitenland, graag meer transparantie!

We verliezen kapitalen, maar beseffen het niet. Houd meer rekening met ons kapitaal

KLM is geen systeembank.  KLM is geen systeembank

De tweede golf van de Coronacrisis is die van de arbeidsmarkt

Zorgvuldig kiezen in het ruimtelijk domein Appartementen of eengezinswoningen

Een tussenbalans van de pandemie Tussenbalans van de coronapandemie

Nee zeggen tegen, of nadenken over eurobonds

Het coronavirus bestrijden of de economie redden?

Het coronavirus en ons doenvermogen

Een jaar lang Coronacrisis? Een jaar lang Corona en veel ellende

Hoe lang blijft de rente nog laag?

2019

Als je alles optelt, moeten we heel veel investeren. zoveel investeringen, hoe moet dat

De natuur kan niet komen schreeuwen op het Malieveld

Globalisering vereist meer overheid. Globalisering vereist meer overheid

Beleid zonder getallen, daar koop je eigenlijk niks voor.

Vertrouwen herstellen met 21e-eeuwse visie en slagkracht. Hoe sturen we op maatschappelijk welbevinden

Bij mijn afscheid van SZW.  afscheidsbundel Bernard ter Haar

De oude economie vecht harder dan de nieuwe (en de politiek is daar gevoelig voor..)

2018

Met overheidsinvesteringen bouwen aan onze toekomst  Overheidsinvesteringen wat waar en hoe

Lelystad, wel een vliegveld maar geen ziekenhuis? Lelystad, hoe geef je de maatschappelijke baat van een lokaal ziekenhuis een plek

Averechtse verkeersborden

Een alternatief voor Facebook, kan de overheid dat voor ons regelen? Naast Facebook een Publicbook

Isla op Curaçao: een honderd jaar oude raffinaderij moet natuurlijk wel een keertje dicht

Hoe kunnen we het overheidsbeleid versnellen in dit digitale tijdperk? Dit digitale tijdperk vraagt versnelling van beleid

Hoe moeten we nu verder met de globalisering? Globalisering hoe nu verder

2017

De moeizame weg van Rwanda uit de armoede Hoe moet Rwanda een middeninkomenland worden

Nederland is een Insiderland   Nederland is een insiderland

Voor iedereen werk?

Investeren in jezelf als je veertig bent   Een jaar verlof voor elke veertiger

Hoe bestrijden we buitenlandse onruststokers?  Hoe bestrijden we buitenlandse onruststokers

We moeten onze publieke systemen opnieuw aansluiten!  Veel publieke systemen zijn hun aansluiting kwijt

Spijt!

Een eigen munt is ook niet altijd feest   De wisselkoerscrisis van 1993

Sociale polarisatie, wat doen we er tegen?  Sociale polarisatie wat doen we eraan

2016

Het is moeilijk om exponentieel te denken  we-kunnen-niet-exponentieel-denken

De overheid is toch niet overbodig geworden?  is-de-overheid-soms-overbodig-geworden

De kwetsbaarheden van Poetin   de lastige agenda van Poetin

Brexit, of toch maar niet?  Brexit of niet

Die eindeloze vastendagen van de Ramadan

De inclusieve samenleving vraagt actie   de inclusieve samenleving vraagt actie

Zonne-energie heeft de toekomst!  Een zonnige toekomst

Dit is voor de overheid het moment om te investeren!

Niet stemmen voor het Oekraïne referendum

Anders beleid maken?  Change before you have to

Wat te doen in het Midden-Oosten?  Wat te doen in het Midden Oosten

2015

Een kapitaalgedekt basisinkomen?   Een basisinkomen in het robottijdperk

Zomertijd/wintertijd

Naar het toilet in Cambodja   Naar het toilet!pdf

Een Canon van bezielende verhalen   Een Canon van bezielende verhalen

Klimaatadaptatie is een dure gok   Klimaatadaptatie is een dure gok

Het politieke landschap   De politieke landkaart

Een religie kan ongelovigen niet binden   Echte gelovigen geven anderen de ruimte

Trots op de Europese Unie   Trots op de Europese Unie

Kansen in het robottijdperk   Is Nederland klaar voor het robottijdperk

2014

Robots   De robots komen…

Start