Category Archives: Uncategorized

Vier dooie mussen

Op 16 mei jl. presenteerden vier wat bedremmelde partijleiders hun bevindingen na zes maanden ploeteren, elk met een dooie mus in de hand. Die bedremmeldheid probeerden ze dapper te maskeren met een motto van hoop, lef en trots, maar dat leek al meteen een vrij wanhopig motto. De andere hand hielden ze over de mus

Continue reading

We moeten de democratie niet laten wegglijden

Het gaat wereldwijd niet zo goed met de democratieën. Democraten kunnen niet anders dan met grote zorg kijken naar de ontwikkelingen in de VS, waar de Republikeinse partij de democratische rechtsstaat steeds verder opzij schuift, of binnen de EU naar de manier waarop Orban in Hongarije de rechtsstaat heeft afgebroken. Deze ontwikkelingen vragen alertheid, we

Continue reading

De Nederlandse kiezer zocht verandering, maar koos voor instabiliteit

De Nederlandse kiezer heeft afgelopen november met zijn proteststem het politieke landschap er niet eenvoudiger op gemaakt. Rechtse commentatoren staan een coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB al toe te juichen, maar zo’n coalitie kan binnen de partijen als een splijtzwam werken. De PVV is natuurlijk sowieso al een heel raar construct, met maar

Continue reading

Een rechts kabinet gaat enorm teleurstellen; en wat dan?

De Nederlandse burger heeft in meerderheid “rechts” gestemd. Veel mensen verheugen zich er ook op dat er eindelijk een rechts kabinet kan komen in Nederland. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wat is rechts beleid? Als je de verkiezingsprogramma’s van de rechtse partijen PVV en VVD met elkaar vergelijkt zie je vooral hoe vaak deze elkaar

Continue reading

Tegen voedselverspilling, en dus ook tegen 1 + 1 gratis acties op bederfelijke waar!

Iedereen is tegen voedselverspilling. De VN heeft voedselverspilling als thema opgenomen in de Sustainable Development Goals. De EU heeft zich aan de doelstelling van de SDG’s gecommitteerd en wil aan de lidstaten reductiedoelen opleggen om de voedselverspilling tegen te gaan. Het IPCC beveelt de reductie van voedselverspilling aan als maatregel om de klimaatverandering te beperken.

Continue reading

Hoe overbruggen we de kloof tussen beleid en uitvoering?

Het lijkt erop dat er, na jaren van verwaarlozing, vanuit de landelijke politiek meer aandacht komt voor de uitvoering. Dat is ook hoognodig, als je bedenkt hoe het met de uitvoering van de publieke diensten in Nederland is gesteld. De kinderopvangtoeslagaffaire is een schrijnend voorbeeld, maar er zijn veel meer voorbeelden te geven van teruglopende

Continue reading